Οι χρήστες των social media στην Ελλάδα Νοέμβριος 2019 [Infographic]

DS Komotini Διαχείριση Social Media

Στην προσπάθεια αναζήτησης του ιδανικού κοινωνικού δικτύου είτε για προσωπικούς είτε για επαγγελματικούς λόγους, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη πόσο μεγάλο είναι το target group σε καθένα από αυτά.
Ηλικιακά το κοινό των social media διαμορφώνεται στην Ελλάδα για τον Νοέμβριο 2019 εξής: 

FACEBOOK

13-17 ετών               3,2%
18-24 ετών             16,2%
25-34 ετών             25,6%
35-44 ετών             23,3%
45-54 ετών             17,3%
55-64 ετών             9,2%
65+    ετών             5,,3%


INSTAGRAM

13-17 ετών               5,2%
18-24 ετών             23,9%
25-34 ετών             31,0%
35-44 ετών             21,1%
45-54 ετών             12,4%
55-64 ετών             4,2%
65+    ετών             2,,3%


Άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία:

MESSENGER

Στην Ελλάδα το Νοέμβριο του 2019 υπήρχαν 4 216 000 χρήστες Messenger, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 38% του συνόλου του πληθυσμού.

Η πλειοψηφία ήταν άνδρες - 52,3%.

Τα άτομα ηλικίας 25 έως 34 ετών ήταν η μεγαλύτερη ομάδα χρηστών (1 090 000).

Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών παρατηρείται σε άτομα ηλικίας 25 έως 34 ετών, όπου οι άνδρες προηγούνται κατά 110 000 άτομα.

INSTAGRAM

Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών παρατηρείται στους ανθρώπους ηλικίας 35 έως 44 ετών, όπου οι γυναίκες προηγούνται κατά 60.000.

No comments:

Powered by Blogger.